Kranbilsåkarna Östergötland AB

Kranbilstransporter med erfarna kranbilsåkare!

Kranbilsåkarna Östergötland AB

Kranbilstransporter med erfarna kranbilsåkare!

Kranbilsåkarna Östergötland AB

Kranbilstransporter med erfarna kranbilsåkare!

Kranbilsåkarna Östergötland AB

Kranbilstransporter med erfarna kranbilsåkare!

Kranbilsåkarna – åkerier med kranbilar för de flesta ändamål.

Kranbilsåkarna har bilar i alla storlekar; från det minsta till det största, från 4 tm-95 tm eller 4 till 42 meters räckvidd. Vi arbetar i första hand inom Östergötland men har uppdrag över hela landet.

Kranbilsåkarna är väl etablerade åkare som varit med i många år, har stor erfarenhet och stort kunnande inom området kranbilar.

Tanken med Kranbilsåkarna är att tillhandahålla rätt sorts kranbil för kundens arbeten (RÄTT BIL PÅ RÄTT PLATS).

Vi har också en ambition att kunna föra en logistik som innebär en besparing för kunden genom att transportera med last i båda riktningar och samlastning av flera kunder.

Till våra kranbilar finns mycket specialutrustning för till exempel nedtagning av träd bit för bit, snöröjning, mossborttagning på tak, broinspektioner eller kranar med korg för personlyft.

Kontakta oss för att diskutera det som du vill ha hjälp med!